Contents

Säkerhetspodcasten avs.16 - Ostrukturerat V.33

Lyssna

iTunes | mp3

Innehåll

Detta är det sextonde avsnittet av Säkerhetspodcasten i vilket panelen, tillsammans med Fredrik Strömberg från Mullvad.net, diskuterar Defcon och Blackhat, hackRF, bitcoin (igen) och mycket mer.

Inspelat: 2013-08-15. Längd: 01:24:39.

Länkar