Contents

Säkerhetspodcasten avs. 8 - WiFi

Lyssna

iTunes | mp3

Innehåll

Panelen startar upp 2013 med att prata WiFi på längden och på tvären. Tiden går fort och vi nödgas nog återvända till ämnet under något mer ordnade former senare.

Inspelat 2013-01-15. Längd 0:55:22.

Länkar

BackTrack

Snoopy

wigle.net  - top 1000 SSID

random.org  - true randomness

xkcd

Reaver Google Code

Hacking WPS for fun and profit  - Craig Heffner - Shmoocon 2012 - Firetalk

Robin Wood - Jasager

Upside-Down-Ternet

Cloudcracker - service helping to crack WPA/2 hashes

Errata

TKIP&AES

Historia