Intervjuavsnitt #12 – Mathias ”Avlidienbrunn” Karlsson

Lyssna

iTunes | mp3

Innehåll

Detta är det tolfte intervjuavsnittet av Säkerhetspodcasten, i vilket Jesper och Peter intervjuar Mathias ”Avlidienbrunn” Karlsson. Det snackas säkerhet i webramverk, framförallt Angular JS, och klientsäkerhet i allmänhet.

Länkar

Flattr this!

Tags:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.