Säkerhetspodcasten avs.68 – Motsägelsefulla Best Practices med Love Björk

Lyssna

iTunes | mp3

Innehåll

Rikard och Peter intervjuar Love Björk efter hans talk på Sec-T Community Night 2016. De diskuterar ”best-practices” för nätverk och säkerhet, och hur de ofta motsäger varandra i stora installationer med olika infrastrukturer (brandväggar, HA, segmentering, blandade leverantörer etc).

Inspelat: 2016-09-07. Längd: 00:38:40.

Länkar

Kommer snart.

Flattr this!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.