Säkerhetspodcasten avs.70 – Direct Memoy Attacks med Ulf Frisk

Lyssna

iTunes | mp3

Innehåll

Ulf Frisk tog just DMA-attacker till nästa nivå i hans presentation som hölls både på Defcon och senast på Sec-T. Han har lyckats kombinera mjuk- och hårdvara till ett billigt verktyg som låter en angripare läsa ut minnet från en låst dator i över 150 mbps, något som tidigare var begränsat både i mängden minne som kunde läsas ut och i överföringshastighet. Med PCILeech kan man även enkelt skriva till filsystemet, vilket enkelt låter en angripare skriva över lösenord på existerande konton eller skapa nya för att kunna logga in på en nedlåst dator. Om detta och mycket mer i detta avsnitt av Säkerhetspodcasten!

Inspelat: 2016-09-07. Längd: 00:19:19.

Länkar

Kommer snart.

Flattr this!

  1. 6 år ago

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.