Contents

Säkerhetspodcasten avs. 1 - Pilot

Lyssna

iTunes  | mp3

Innehåll

Pilotavsnitt. Kronologiskt egentligen inspelat efter avsnitt 2 av praktiska skäl. Säkerhetspodcastpanelen presenterar sig och har en öppen diskussion kring format, namn och målgrupp.

Inspelad 2012-10-30. Längd 34:33

Länkar

What happens when you steal a hackers computer - http://www.youtube.com/watch?v=OAI8S2houW4

Security Now - http://www.grc.com/securitynow.htm