Contents

Säkerhetspodcasten avs.24 - Government Malware

Lyssna

iTunes | mp3

Innehåll

Detta är det tjugofjärde avsnittet av Säkerhetspodcasten, i vilket panelen diskuterar malware, närmare bestämt Flame, Duqu, Stuxnet och Gauss.

Inspelat: 2014-04-07. Längd: 1:36:16.

Länkar

Operation Olympic Games

Stuxnet 0.5 (2005-2009)

Stuxnet  1.x (2009 - 2010)

Duqu

Flame (2007 - 2012)

Gauss (2011-2012)

Rykterna om att Kapersky<->FSB (KGB) länk

Superrubriken från amerikansk slasknyheter:

Varför är malware och bedräger spridda via dåligt skrivna mail med tydliga röda flaggor?

Mord och bomber vid sidan av Malware