Contents

Säkerhetspodcasten avs. 4 - Ostrukturerat V.47

Contents

Lyssna

iTunes  | mp3

Innehåll

I detta mer ostrukturerade avsnitt av Säkerhetspodcasten berättar Jesper om utvecklingar kring en attack mot NTLM-protokollet, panelen diskuterar responsible disclosure och gräver ner sig i Skypes lösenordsåterställningsbug. Det förekommer även en del prat om öl.

Inspelat 2012-11-21. Längd 1:00:45.