Contents

Säkerhetspodcasten avs. 5 - Forensik

Lyssna

iTunes | mp3

Innehåll

Panelen diskuterar IT-Forensik och gräver ner sig i frågor som: “Kan raderade filer återskapas?”, “Hur arbetar en IT-Forensiker i en utredning?”, “Vilka verktyg används inom IT-Forensiken?” och många fler.

Inspelat 2012-12-11. Längd 1:09:02.

Länkar

DMA Attack

Cold Boot Attack

Coffee

Write Blocker

Defcon 19: And Thats How I Lost My Eye; Exloring Emergency Data Destruction

Termit på Mythbusters

DBAN - Mjukvara för säker radering

Defcon 20 - Anti-Forensics & Anti-Anti-Forensics

My HardDrive Died