Contents

Säkerhetspodcasten #237 - Jobba i säkerhetsbranschen

Lyssna

 • mp3, längd: 46:17

Innehåll

I dagens podcast diskuterar panelen hur man kan göra för att slå sig in i säkerhetsbranschen.

IT-säkerhet vs informationssäkerhet?

Ordkrig!

Vilken erfarenhet, bakgrund hade podcast-panelen när de tog sig in i IT-säkerhetsbranchen?

Grundutbildningsnivå

 • Gymnasie
 • Yrkesteknisk Högskola (YTH)
 • Civilingenjörer
 • Lösa kurser på högskola

Diverse annat viktigt i deras brakgrund

Meriterande kompetens från fritiden:

 • RFC:er, hacka.
 • Web-pentest.
 • Engamang

Annat bra:

 • Företagande.

Hur gör man sig anställningsbar?

 • Vara rätt person om man kommer fram till intervjun:
  • att sälja sig själv!
  • rätt attityd!
 • Capture The Flag (CTF)
 • BugBounties
 • Visa att man är vass på säkerhet
 • Certifieringar inom det man vill jobba med
 • Visa engamang, göra något själv.
 • Bidra till OpenSource.
 • Söka sig till “blå” sidan (utvecklare, builder, defender)

Linjeroll vs konsult

 • Fler ingångsjobb inom vanliga företag, linjen.
 • Konsulter syns och hörs mer i media, men kanske inte ens en majoritet av jobben.

Exempel på linjeroller och ingångsjobb

 • Security Champion, t.ex. i dev-team.
 • Test-team, t.ex. intern penetrationstest eller funktionstest av säkerhetsfunktioner.
 • Administrativa roller.
 • Security Operations Center (SoC) personal.

Livsmål, risker, byta karriär

 • Utrycka gammal erfarenhet i “fel branch” på ett positivt sätt.
 • Förstå risker med olika val.
 • Alla kanske inte vill driva företag även om arbetsförmedligen kanske föreslår det.
 • Kan man byta karriär på den arbetsgivaren man redan har? Storföretag har säkerhet på många olika avdelningar!
 • Maxa det du får ut av t.ex. en YTH-utbildning.
  • Nätverka
  • Få ut det mesta av kurserna
 • Doppa ner tån eller kasta sig ner i sjön?
  • Testa!
  • Funkar det?
  • Är det kul, värt att satsa hårt?