Contents

Säkerhetspodcasten #261 - CI/CD Security

Lyssna

 • mp3, längd: 01:20:46

Plugs

GitHub själv-hostad Runner litar blint på bidragare!

John Stawinski med flera hackar GitHub, Microsoft, … via konstiga CI/CD fel i GitHub Self-Hosted Runners.

Konstiga grejer som triggade oss: Contributator (bidragare) skall vara en kul grej, inte ett säkerhetshål!

Dubbelkolla vilka regler som gäller för din Runner (joggare) om du satt upp en egen!

SIP/SOP/SAP - Tre sätt att se på CI/CD säkerhet

Security In the Pipeline - Säkerhet i pipeline.

 • Traditionell applikationssäkerhet.
 • Linta kod, IoC.
 • Scanna efter säkerhetshål på olika sätt

Security Of the Pipeline - Säkerhet av pipeline.

 • Skydda din pipeline mot onda angripare som vill skapa ondska i din pipeline.
 • Förgiftad pipeline exekvering - Poisoned Pipeline Execution
  • Direkt förgiftning: fienden kan skriva sönder din pipeline.
  • Indirekt förgiftning: fienden kan skriva sönder saker som körs i din pipeline, ex:
  • Publik förgiftning: publikt förslag (pull request / merge request) körs av din pipeline.
 • Otillräcklig access kontroll i pipeline - Insufficient PBAC
  • Ond kod som körs i ett pipeline steg har för mycket rättigheter.
  • Ex. kan skriva sönder Artifactory eller image repository.
  • Ex. åtkomst till Microsoft domänen…
  • Ex. access till Kubernetes service-konton.
  • Ex. Priviligerad docker image, eller osäker uppsättning av Docker-i-Docker.

Security Around the Pipeline - Säkerhet runt/omkring pipeline.

 • Det skall inte gå att kringgå pipelinen.
 • Det som skapas av pipelinen skall bara kunna komma från pipelinen, inte från någon mystisk alternativ väg.
 • Det skall inte gå att ansluta direkt till artifactory, image repository eller likande för att kringgå pipelinen.

CI/CD Top 10

Omer Gil, Head of Research, Cider Security Daniel Krivelevich, CTO and Co-Founder, Cider Security

Rooted in research done by cross-referencing and analyzing some of the most notorious CI/CD security breaches, such as CodeCov, SolarWinds, and PHP, this talk will present the Top 10 CI/CD risks that were distilled from the most common patterns found in these attacks.

Exempel på skydd som finns i CI/CD och SCM

 • Protected branches
 • CODEOWNERS
 • approval processer
 • Secrets/vars enbart kopplade till protected branch pipeline execution
 • kortlivade hemligheter, tokens

Användarkoncept och roller i en del system

 • Administratör (för systemet)
 • Maintainer - underhållare/chef för ett projekt, repository, mjukvara eller liknande.
 • Code owner - någon som har lite högre rättigheter i en del av projektet / repot, än en vanlig utvecklare.
  • About code owners
  • Se CODEOWNERS and branch protection kring hur det jackar in i en helhet.
 • Developer - utvecklare. Någon som fått rättigheter av administratör eller maintainer.
 • Contributor - någon som bidragit via github, gitlab eller liknande.
 • Public, Guest eller liknande - någon pöbel som bara fått logga in eller är anonym “lurker” ute på internet.

Vad är CI/CD