Contents

Säkerhetspodcasten avs.194 – Stöd i säkerhetsarbetet

Contents

Lyssna

iTunes | Spotify | mp3

Innehåll

I dagens avsnitt diskuterar vi vilka olika metoder som finns för att stödja säkerhetsarbetet, exempelvis OpenSAMM, BSIMM, SANS 20 critical security controls, ISO 27001, etc.

Inspelat: 2020-12-02. Längd: 01:08:37.