Contents

Säkerhetspodcasten avs.195 – Ostrukturerat V.3

Contents

Lyssna

iTunes | Spotify | mp3

Innehåll

I dagens avsnitt diskuterar vi den senaste tidens nyheter, bland annat Solarwinds, Parler-hacket, Ubuquiti-breachen och sidechannelattacker mot Google Titan.

Inspelat: 2021-01-13. Längd: 00:59:56.